Aktuálně:
Ondřej Kepka režíroval i letos předávání Cen Thálie.
Zároveň pod hlavičkou 88888888 produkoval i výrobu předtáček pro tento slavnostní večer.

Sebrané filmy

Interní DVD určené jen pro autory a spoluautory vydaných filmů, uzavírá se v něm velká etapa filmového a fotografického mapování vodácké tradice studentů AMU.

Prvním filmem, který toto dvojDVD obsahuje, je film Vltava 89, který byl pro Ondřeje Kepku zásadní, neboť po jeho sestříhání se rozhodl pokusit se o přijímací zkoušky na režii na pražské FAMU.

DvojDVD dále obsahuje filmy Rakousko 90, kdy se parta bývalých i současných studentů vypravila po sametové revoluci opět na ledovcové alpské řeky.

Na tomto dvojDVD se výrazně podílel videooperátor, zvukař a hlavně náš velký kamarád, zaměstnanec Moravského divadla v Olomouci, Jiří Arely, dále herec a sportovec Michal Kňažko a herec a novinář Milan Bouška.

DVD obsahuje řadu bonusů a drobných filmečků, stalo se završením jedné etapy poloprofesionálních filmů Ondřeje Kepky. Toto DVD bylo vydáno jen díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných, protože filmy jsou zde nově obrazově i zvukově rekonstruovány a čištěny. V těchto dvou kotoučcích je tak veliký kus nezdolného nadšení, radosti i energie.

Sebrané filmy Sebrané filmy Sebrané filmy